Liên kết web

Tua bin tia nghiêng

Ký hiệu: TN-N-D1/d0xZ

               Loại 2 vòi phun                            Loại 1 vòi phun

Công suất: 1-5kW.

Cột nước: 10-30m.

Bộ truyền động: truyền động trực tiếp.

 

 

 

 

 

 

Công suất: 10-50kW.

Cột nước: 30-60m.

Bộ truyền động: truyền động trực tiếp/ gián tiếp.

 

 

 

 

 

 

Công suất: 100-500kW.

Cột nước: 60-150m.

Bộ truyền động: truyền động trực tiếp.

 

TOP