Liên kết web

Việt Nam đầu tư hai dự án thủy điện tại nam Lào

Chiều 27-8, đại diện Chính phủ Lào đã ký với Tập đoàn Sông Đà và Công ty cổ phần điện Việt - Lào hai dự án thủy điện Sekong 3 và Sekaman 4 tại tỉnh Attapeu và Sekong, gần biên giới Lào - Việt Nam.

 

 

Dự án thủy điện Sekong 3, với tổng mức đầu tư 278,5 triệu USD, có công suất lắp máy khoảng 205MW, sản lượng điện hằng năm khoảng 804 triệu kWh, được thực hiện theo hình thức Hợp đồng nhượng quyền (CA) trong thời gian vận hành 25 năm, dự kiến phát điện năm 2015, do Tập đoàn Sông Đà làm chủ đầu tư. Dự án thủy điện Sekaman 4, với tổng mức đầu tư 128 triệu USD, có công suất lắp máy 80MW, điện lượng trung bình năm là 316 triệu kWh, do Công ty cổ phần điện Việt - Lào làm chủ đầu tư, được thực hiện theo hình thức Hợp đồng nhượng quyền (CA) trong thời gian vận hành 25 năm, dự kiến phát điện năm 2016.


Việc đầu tư xây dựng hai nhà máy này phù hợp với chủ trương của hai nước Lào - Việt Nam qua các hiệp định hợp tác phát triển, nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, tăng kim ngạch xuất khẩu giữa hai nước, tạo điều kiện phát triển an sinh xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng biên giới, khu vực.

TOP