Liên kết web

Sản phẩm KHCN

Công nghệ bơm thủy luân, bơm nước tự động phục vụ nông nghiệp miền núi và trung du

.Tên Công nghệ: Công nghệ bơm thủy luân, bơm nước tự động phục vụ nông nghiệp miền núi và trung du

Thiết bị tạo nước ngọt từ nước biển bằng năng lượng mặt trời.

Thiết bị được cấp nước biển, nước lợ, ao hồ bằng bơm hoặc tự chảy vào từ bể chứa đặt cao hơn. Năng lượng mặt trời làm nung nóng nước, nước bay hơi và ...
TOP