Tủ điều khiển, bảo vệ và điều tốc

11-10-2012

Điều tốc loại tải giả: ELC

 

Công suất: 1-50kW

Số pha: 1(3) pha

Điện áp: 220/380V       

Tần số:50/60Hz

Điều tốc loại Điện tử thủy lực: SK3

 

 

 

Công suất: đến 500kW.

Số pha: 1(3) pha.

Điện áp: 220/380V       

Tần số:50/60Hz

 Tủ đo lường, điều khiển và bảo vệ tổ máy thủy điện

- Tủ điện cấp điện áp 400V

- Tủ điện cấp điện áp 6,3KV